אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך, המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית

היחידה להתמחות וכניסה להוראה


מטרת היחידה להעצים מתמחים ומורים חדשים כמנהיגים חינוכיים, כמחנכים, להעמיק את תחושת המסוגלות, לתמוך בגיבוש "האני מאמין" ולתת כלים להתמודד עם אתגרים בשלב הכניסה להוראה. במסגרת היחידה מתקיימים התהליכים הבאים: סדנאות סטאז׳ – התמחות בהוראה, חממות אזוריות, חממות למחנכות כתה, קורסים למורים חדשים בראשית דרכם (לאחר שנת ההתמחות – שנה א), קורסים למורים חונכים ומלווים.