אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך

המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך

המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך היא חלק אינטגרלי מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ופועלת בשיתוף פעולה עם החוגים השונים

יעודה של המחלקה הוא להוות מרכז למידה, צמיחה והתפתחות מקצועית למורים לבעלי תפקידים במערכת החינוך, החל מראשית דרכם ובמהלך שנות עבודתם

 :במחלקה שלוש יחידות

היחידה להתמחות וכניסה להוראה -

  היחידה להתפתחות וצמיחה מקצועית -

והיחידה ללימודי תעודה -

בכל אחת מהיחידות מתקיימים מגוון קורסים ותוכניות, לעוסקים בחינוך ולעוסקים במקצועות המסייעים לתהליך החינוכי. הנושאים ותהליכי הלמידה נקבעים תוך דיאלוג מתמשך בין האקדמיה לבין צרכי השדה, והם מעודדים חדשנות, יישום, שיח וחקר של הפרקטיקה. מרבית הקורסים מוכרים לגמול עם ציון הן ב"אופק חדש" והן ב"עוז לתמורה" וכן לשנת שבתון